1e Vertical Farm workshop met De Vinse

Education

Indoor Garden

Monday Nov 20 10:00

Leer mee over duurzame voedselproductie met vertical farming!

De Vinse is de eerste school die op 20 november met de workshop De Verticale Schooltuin zal starten en een bezoekje zal brengen aan de Vertical Farm in A Lab. Voor het programma De Verticale Schooltuin zijn wij nog steeds op zoek naar klassen (1e, 2e, 3e klas van Voortgezet Onderwijs) die het leuk zouden vinden om een workshop Vertical Farming te volgen. Samen met jou willen wij aan 500 leerlingen in een leuke, interactieve workshop onze kennis delen over de voedselproblematiek en hoe een verticale (school)tuin een duurzame oplossing kan bieden.

De Verticale Schooltuin - Vertical Farming in de 21ste eeuw

Voedsel is misschien wel het allerbelangrijkste dat mensen nodig hebben. Helaas is er op steeds meer plekken op de wereld door overbevolking, klimaatverandering en vervuiling een gigantisch tekort aan eten en drinken aan het ontstaan. Dit tekort zal bij onveranderd beleid de komende decennia alleen maar groter worden.

Leerlingen en docenten kunnen bijdragen aan het aanpakken van dit probleem. Wij bieden daarvoor het gereedschap. Aan de ene kant bestaat dat uit de kennis over voedselproblematiek, gebundeld in een bijzondere interactieve strip. Aan de andere kant stellen wij de proeftuin beschikbaar waar de leerlingen kunnen experimenteren met nieuwe vormen van voedselproductie: de Vertical Farm. Dat kan je zien als een stapelbed van akkers, die niet buiten maar binnen staan, waardoor de controle over alle elementen die een oogst beïnvloeden optimaal is. Meer info over het inhoudelijke programma kun je hier vinden.

 

Wil jij met jouw klas meedoen aan het educatieve programma over duurzaamheid, voedsel en het grootste vraagstuk van de 21e eeuw?

 

Meld je dan nu aan via dit formulier!      

 

Wij zullen samen met jullie een datum kiezen waarop jouw klas langs kan komen bij het A Lab Vertical Farm. Meer informatie over het inhoudelijk programma kun je hier vinden. De wo​rkshop is bedoelt voor groepen 1, 2 en 3 VO met de volgende vakken: aardrijkskunde, mens & maatschappij, biologie/ duurzaamheid/economie, burgerschap en mediawijsheid​.​

 

Locatie : A Lab Amsterdam, Overhoeksplein 2, Amsterdam

Tijd: Schooljaar 2017/2018

De workshop vindt in een periode van zes weken plaats op school met op twee momenten een bezoek aan A Lab. In week 2 wordt gezaaid in de Vertical Farm en in week 5 wordt geoogst.

Kosten: Geen

 

 Meld je aan via dit formulier!