Vacature lid Raad van Toezicht

Stichting A Lab zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht, met ervaring in de vastgoed / stedelijke ontwikkeling sector.

Wat is A Lab

A Lab is een broedplaats nieuwe stijl in Amsterdam Noord op een prachtige locatie (voormalig groot-laboratorium van Shell) direct tegenover het Amsterdam Centraal station.

Onze missie is om een uitdagende en op samenwerking gerichte werkomgeving te creëren voor onze 100 members (huurders) met in totaal een kleine 300 mensen. Het A Lab wil een bijdrage leveren aan maatschappelijke en innovatieve vraagstukken en in het bijzonder aan vraagstukken die spelen in de stad Amsterdam. Die bijdragen worden gecreëerd met onze members van het A Lab en een groot netwerk van onze partners. De members komen uit de kunst-, cultuur-, creatieve, technologie, innovatie- en sociale sector.  

Het A Lab fungeert als een springplank voor de members. Wij selecteren de juiste partijen (freelancers, kleine organisaties en bedrijven) om zo een goede mix te krijgen. Daarnaast organiseren wij zowel inhoudelijke als sociale activiteiten en begeleiden wij waar nodig.

Wij zijn trots op onze members en oud members. Creatieven als Brian Elstak, Ahmet Polat, Cello Octet Amsterdam of Ashar Medina zijn members bij ons. Ook huizen bij ons social entrepreneurs als Elance Academy (weerbaar maken van kwetsbare jonge vrouwen uit Amsterdam), HackYourFuture (statushouders opleiden en naar een vaste baan begeleiden) of Verdedig Noord. Maar ook innovatieve partijen als Orb Amsterdam of Post Neon (VR) of Videodock (video-enrichment/AR). De Correspondent, TooGoodToGo of LeisureExpertGroup zijn oud members die inmiddels succesvol verder zijn gegaan.

Het pand waarin wij gehuisvest zijn is eigendom van de gemeente Amsterdam  en is na een periode van onzekerheid zeker gesteld. A Lab kent een kleine werkorganisatie met een tweehoofdige directie (1 fte), twee vaste medewerkers en vaak ondersteund door stagiaires. A Lab is een broedplaats en dient te voldoen aan het broedplaatsbeleid van de gemeente Amsterdam.

 

Raad van Toezicht

De stichting A Lab (opgericht in 2013)  kent een Raad van Toezicht model en werkt conform de Governance Code (2019). De Raad van toezicht heeft drie basistaken: ze is opdrachtgever voor het bestuur, ze is adviseur van het bestuur en ze houdt toezicht op het bestuur. De Raad van Toezicht van A Lab adviseert de bestuurders bij het bepalen en vasthouden van de strategische koers van de Stichting en onze rol als voorloper van een broedplaats te blijven vervullen. De raad houdt toezicht op het bestuur en op de algemene en financiële gang van zaken zodat de continuïteit kan worden gewaarborgd. De leden brengen hun professionele en maatschappelijke ervaring en netwerk mee.

 

Profiel

 • Bestuurlijke ervaring
 • Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel, waarbij een open en transparante bestuursstijl wordt gehanteerd;
 • Personal fit met het Bestuur en Raad van toezicht op basis van wederzijds vertrouwen en  respect;
 • Ervaring in stedelijke ontwikkeling en vastgoed, bij voorkeur in Amsterdam;
 • Ervaring in, of affiniteit met (aspecten van) de culturele en creatieve sector en/of innovatie en maatschappelijke opgaves;
 • Voldoende mate van beschikbaarheid:
  • vier vergaderingen per jaar;
  • informeel bezoek aan A Lab programma's, tijd om eigen domeinkennis te delen met het bestuur en medewerkers van de Stichting A Lab;
 • Bewustzijn van de eigen, specifieke rol als participant in het toezichtproces, medeverantwoordelijkheid voor de samenstelling van de Raad van Toezicht, hetfunctionerenvandeRaaden zijnleden en toezichthoudendekwaliteiten;
 • Bekend met besturen en de daarbij behorende dilemma’s
 • Dat je vrij bent van last en ruggenspraak
 • Een goed netwerk in Amsterdam is een pre

Het betreft een onebezoldigde functie.

 

Reageren:

Stuur je motivatie en c.v. per e-mail vóór 15 maart a.s. naar lucas@a-lab.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Lucas Hendricks (voorzitter/directeur: 06-22497917) of Jo Houben (voorzitter RvT: 06-54765351)

Voor info zie: www.a-lab.nl en voor het broedplaatsbeleid Amsterdam zie:

https://www.amsterdam.nl/kunst-cultuur/ateliers-broedplaatsen/over-broedplaatsen/broedplaatsenoverzicht/

 

Back to news overview