Vertical Farm: Volunteers Wanted

The Vertical Lab is looking for new volunteers! --- Het Vertical Lab zoekt nieuwe vrijwilligers!

The Vertical Lab is looking for new volunteers!

What we do: we sow, transplant and harvest leafy veggies, and do maintenance work like cleaning and repairing leaks. We track all data carefully and analyze the data to learn and improve.

What we are looking for: volunteers who would like to do a 1-2 hour shift once a week or once every 2 weeks, on a set day but at a time of your choosing.

Interested? Shoot a message to maaike@duck.com.

 

Het Vertical Lab zoekt nieuwe vrijwilligers!

Wat we doen: we planten, verplaatsen en oogsten bladgroenten, en doen onderhoudstaken zoals schoonmaken en reparaties. We houden alle gegevens bij en analyseren de data om ervan te leren en te verbeteren. 

Wat we zoeken: vrijwilligers die een wekenlijkse (of twee-wekenlijkse) shift van 1 a 2 uur willen doen, op een vaste dag per week, op een tijdstip dat voor jou uitkomt.

Geinteresseerd? Stuur een email naar maaike@duck.com.

Back to news overview