By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.
Lecture

Fraude Festival - A Lab sessies

Twee dagen vol met films & documentaires

2
3
Nov
2023
2
3
Nov
2023
2
3
Nov
2023
Doors open:
Time:
09:00 - 21:00
Location:
Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam
Price:

Het Fraude Film Festival is een jaarlijks terugkerend, tweedaags filmfestival. A Lab is al jaren partner van het Fraude Film Festival. Ieder jaar organiseren wij de "A Lab Sessies". Dit jaar worden er een 12-tal films over fraude, corruptie en integriteit vertoond met panel discussies na afloop.

Fraude, corruptie, oplichting en integriteitsvraagstukken. Het zijn allemaal krachten die zichtbaar en onzichtbaar de samenleving ondermijnen. Het festival zet de schijnwerper op deze onderwerpen. Met documentaires, films, verdiepende sessies en levendige panelgesprekken, wil het Fraude Film Festival het maatschappelijke bewustzijn rondom fraude vergroten en bijdragen aan oplossingen.

Tijdens het Fraude Film Festival worden diverse films en documentaires vertoond die het publiek inzicht geven in de complexiteit en gevolgen van fraude. De films belichten vaak geruchtmakende fraudezaken uit het verleden of brengen actuele fraudekwesties aan het licht. Ze kunnen ook de impact van fraude op individuen, bedrijven en de samenleving als geheel illustreren.  De eerste dag is een besloten dag en enkel toegankelijk voor partners en hun genodigden, voornamelijk vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de overheid op directie- en raad van bestuur niveau, aangevuld met professionals die nationaal en internationaal werkzaam zijn in het fraude en integriteitsdomein.

Do you also prefer connecting IRL?

Check out some of our other events

#WhereCuriousWorks