Door te klikken 'Accepteer alle cookies', gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.

Wat definieert volgens Bas Kok een inclusieve stad?

Article

Verhalen van:

Donna

Interview door:

Bas Kok

July 28, 2023

Connecting is a verb

Een inclusieve stad is een stad ‘inclusief iedereen’, waar verschillende
mensen elkaar tegenkomen en waar iedereen zich welkom voelt.
Kansengelijkheid hoort daarbij. Amsterdam is synoniem aan
geloofsvrijheid, emancipatie en diversiteit. Wij hechten waarde aan
openheid, tolerantie, vrije meningsuiting en jezelf kunnen zijn.
Diversiteit moet gereflecteerd worden in onze samenleving , in de
politiek en in het bestuur.

Voorgaande woorden zijn niet van mij – het is een verkorte
bloemlezing afkomstig uit verschillende bronnen.
Uit de Omgevingsvisie Amsterdam2050 citeer ik het onderdeel
Inclusieve stad, van Debatcentrum De Balie de tekst ‘Amsterdam is
van ons allemaal’ en van Groen Links Amsterdam de paragraaf
Diversiteit.

Ik weet niet hoe dat bij u is maar ik neem dit soort teksten voor
kennisgeving aan. Ik ben het ermee eens en de woorden doen geen
vlieg kwaad. Maar diezelfde vlieg zal er niet door in beweging komen.

Met mooie woorden kun je alle kanten op. Als ze links zeggen
bedoelen ze soms juist rechts. Was het maar zo simpel dat we met
een vast rijtje stijlfiguren – ironie, hyperbool, understatement –
manipulatieve taal konden herkennen. Helaas zijn veel leugenachtige
betogen even vermomd als stijlloos.
Taal is als elektriciteit: je kunt er van alles mee in beweging krijgen
maar of de daaruit volgende beweging goed of slecht is wordt pas
zichtbaar in het resultaat. De taal van gedrag zegt meer dan de taal
van woorden.

No items found.
No items found.

Het mooie van A Lab is dat het een lab is. Hier wordt
geëxperimenteerd, gedroomd en vooral veel gewerkt. De stad als
werkwoord.

Tijdens deze jubileumviering is A Lab even een praathuis maar
normaal gesproken is dit een lab van daden.
Op deze plek werd op een nieuwe journalistiek gebroed. Hier kwam
De Correspondent uit zijn ei om even later uit te vliegen en een
inspiratie te zijn voor andere journalistieke vernieuwers. Op diezelfde
manier is dit lab de afgelopen jaren een legbatterij van creatieve en
innovatieve bedrijfjes geweest.

Ook op maatschappelijk vlak nam A Lab zijn verantwoordelijkheid.
Waar anderen soms hoogdravend over inclusiviteit en tolerantie
praatten, werd hier in alle stilte een verdieping op het gebouw gezet
om statushouders een veilige woonplek te geven. Nauwelijks
ruchtbaarheid aan gegeven, amper gedoe in de buurt over geweest
en vooral: geen publicitair slaatje uit geslagen.
Dat is A Lab: niet denken maar voelen. Niet praten maar doen.
Dit jubileum staat ook in het teken van het leggen van verbindingen
in en voor de stad.

Nu we hier toch aan de oevers van het IJ zijn: Amsterdam is de stad
met de grootste brugdichtheid van de wereld. Het is tevens de enige
stad in de wereld waar twee grote stadsdelen van elkaar gescheiden
zijn door een brugloos water van een goeie 200 meter. Over die
noodzakelijke brug wordt al bijna 200 jaar gesproken! De afgelopen
10 jaar spreekt het College in de Stopera met één mond: die eerste
brug moet er heel snel komen. Loze woorden want die eerste brug is
verder weg dan ooit.

No items found.
No items found.

“Laten we eerst de in de weg liggende Passenger Terminal nog eens
een contractverlenging geven. Bestel nog een extra rondje ponten!”
Vrij naar Jan Schaefer: “Over gelul kan je niet lopen”.

Daarom geloof ik eerder in daden dan in woorden. Woorden kunnen
huichelen maar feiten zijn daar te simpel voor, ze spreken voor zich.
Zo werkt het bij jou toch ook?
Testvraag: als je moet kiezen, bij wié stap jij in een helikopter? Je mag
kiezen uit twee kandidaten waarvan er maar één een helikopter kan
besturen.

Met de eerste persoon heb je een tijd zitten kletsen. Sympathieke
vrouw die je in geuren en kleuren vertelt over de dag dat ze haar
brevet haalde. Persoon 2 ken je niet. Ze komt aanvliegen in haar
wentelwiek, landt perfect in het daarvoor bestemde rondje en geeft
zwijgend een hand.
Ik durf te wedden dat we allemaal instappen bij de piloot zonder
woorden.

Terug naar A Lab. De afgelopen tien jaar is hier hard gewerkt en vanaf
woensdag komen er weer tien nieuwe jaren aan. Een lab staat niet
voor mooie praatjes - maar voor experimenteren, dromen, denken
en doén.

En als het nog niet duidelijk was: daar hou ik wel van.

No items found.
No items found.

#WhereCuriousWorks